architecten
met oog voor detail

Architectenbureau Born BV BNA streeft er naar om architectonisch waardevolle en functionele gebouwen te ontwerpen. Dit realiseren we door onze visie te vertalen in praktische realiteit.

visie
& ervaring

Visie Architectenbureau Born BV BNA

De belangrijkste kenmerken van onze visie zijn in 10 punten weer te geven:

 1. Elke opgave is uniek en verdient een zorgvuldige beantwoording.
 2. De wensen van onze opdrachtgever staan centraal in onze werkwijze.
  Dit resulteert in maatwerk dat uniek en aansprekend is.
 3. Ontwerpen is voor ons een continu proces dat door alle projectfasen heen loopt.
 4. Een gebouw is geen zelfstandig object, maar wordt onderdeel van de omgeving. Het ontwerp dient rekening te houden met de context.
 5. De financiƫle randvoorwaarden dienen tijdens het hele proces in acht te worden genomen. Ontwerpbeslissingen worden gerelateerd aan het beschikbare budget.
 6. Op detailniveau wordt de kwaliteit van het eindresultaat bereikt. Details bepalen de sfeer, uitstraling, onderhoudsgevoeligheid, duurzaamheid en functionaliteit van een bouwwerk.
 7. Ontwerpen dienen optimaal uitgewerkt te worden tot op detailniveau.
  Afgezien van architectuur dient er ook Bouwkunde gerealiseerd te worden.
 8. Duurzaam Bouwen biedt extra kansen en kwaliteit. Het is geen afzonderlijke toevoeging en dient integraal deel uit te maken van het ontwerp.
 9. Samenwerken met andere disciplines in het proces vormt geen bedreiging maar biedt kansen.
 10. Communiceren, informeren en visualiseren vormen belangrijke aspecten om onze opdrachtgevers inzicht en duidelijkheid te kunnen geven in het gehele proces vanaf het concept tot de realiteit.

Ervaring en kennis

Architectenbureau Born BV BNA is ruim 60 jaar actief. De werkzaamheden zijn in de loop van de tijd sterk toegenomen in zowel diversiteit van projecten als de situering ervan. Het werkgebied omvat geheel Nederland en daarnaast zijn er diverse projecten in het buitenland gerealiseerd.

Het bureau beschikt over een zeer ruime ervaring en deskundigheid op tal van terreinen. Het hele scala: ontwerpen van in- en exterieur, planuitwerking, bestekken, bouwvoorbereiding, kostenbeheersing, kwaliteitsbeheersing, directievoering en bouwtoezicht wordt volledig beheerst.
Daarnaast worden haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, locatieanalyses samengesteld, wordt bouwmanagement gevoerd en worden inspraakprocessen begeleid.

Het bureau neemt met succes regelmatig deel aan prijsvraagcompetities.

Bureau

De directie van het bureau wordt gevormd door Ir. Ing. A.G.M. (Marco) Born. Kennis en creativiteit ten aanzien van architectuur en bouwkunde vormen belangrijke aspecten in de samenstelling van het team van medewerkers. Kenmerkend voor ons enthousiaste team zijn: versterkende samenwerking, creativiteit en het gezamenlijk produceren van architectonische en bouwkundige kwaliteit. Het bureau is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

kom
in contact

Laat een bericht achter

Verzenden

Adresgegevens

Architectenbureau BORN BV BNA
Oudelandsedijk 13
3245 LG Sommelsdijk

T 0187-482466
F 0187-487357

Ga naar 'home'